Skip to content

Responsibility

Ansvar och EcoVadis-certifiering

Langia har tilldelats den prestigefyllda guld-certifieringen av EcoVadis. Vi är stolta över detta då vi ser det som ett bevis på vårt orubbliga engagemang för hållbarhet, socialt ansvarstagande och god etisk praxis i teknikindustrin.

EcoVadis, en globalt erkänd byrå för hållbarhetsbedömning, har noggrant utvärderat vårt företags miljömässiga, sociala och etiska prestationer.

Vi är stolta över att ha uppnått guldbetyg, vilket placerar oss bland de främsta företagen i världen inom vår sektor.

Läs mer
EcoVadis Gold 2023

Engagerade i att göra vår del för att skapa en bättre värld. 

Langia IT Solutions inser vikten av hållbarhetsinsatser för att uppnå långsiktig framgång och tillväxt. Vi vill visa riktningen genom att integrera hållbarhetsprinciper i våra kärnvärden och affärsstrategi. Vi erkänner att hållbarhet och socialt ansvar är avgörande för att bygga en motståndskraftig och framgångsrik verksamhet som skapar långsiktigt värde för alla intressenter, inklusive kunder, anställda, investerare, leverantörer och de samhällen där vi verkar.

labour

Arbetskraft och mänskliga rättigheter

Vi tror att respekt och skydd för alla individers rättigheter, inklusive anställda, arbetstagare och samhällen, inte bara är rätt sak att göra utan också avgörande för långsiktig framgång och hållbarhet för vår verksamhet.

environment

Miljö

Langia driver en policy för distansarbete, där vi uppmuntrar våra anställda att arbeta hemifrån så mycket som möjligt. Med färre anställda som pendlar till och från arbetet och färre tjänsteresor har vi kunnat minska vårt koldioxidavtryck avsevärt. Langia sparar 138 ton koldioxidutsläpp varje år tack vare vår policy för distansarbete.

ethics

Etik

Langia är engagerad i att upprätthålla en hög etisk standard i alla aspekter av sin affärsverksamhet. Vi tror att etiskt affärssätt inte bara är ett moraliskt imperativ utan också en nyckelfaktor för långsiktig framgång.


Latest blog posts

Nyckelroller och färdigheter för ditt SAP Commerce Team
november 7, 2023
SAP Commerce är en game-changer för de företag som vill inta en stark ställning på marknaden....
Skapa skräddarsydda E-handelslösningar med Composable Commerce
oktober 24, 2023
Hur ska företag kunna förbli agila samtidigt som man har krav på sig att tillhandahålla robusta...
5 trender inom e-handel som varje B2B-ledare bör känna till
oktober 10, 2023
Under 2020-talet har B2B-företag ständigt utmanats med alltifrån snabbt skiftande globala marknader...