Öka din avkastning och skalbarhet med SAP Commerce Cloud

Öka din avkastning och skalbarhet med SAP Commerce Cloud

Visste du att en fallstudie genomförd av Forrester Consulting har utforskat den potentiella avkastningen (ROI) som kommer företag till del som går över till SAP Commerce Cloud och SAP Customer Data Cloud? Forrester fann att SAP Commerce Cloud och SAP Customer Data Cloud tillsammans hjälpte företagen skapa en ökad ROI på 269% och ett NPV (Net present value) på inte mindre än 39,88 miljoner euro. Molnlösningarna hade också en direkt effekt på företagens vinst som ökade med 14%. Dessutom möjliggjorde SAP Commerce Cloud en 70% förbättring av time-to-market genom ökad hastighet och skalbarhet. 

Här på Langia har vi omfattande erfarenhet av att migrera on-premise SAP Commerce till molnet, oavsett om det är till en av de Cloud-lösningar som SAP erbjuder eller till en valfri leverantör som t.ex. AWS, där vi framgångsrikt kan köra SAP Commerce för de kunder som önskar 100% kontroll. Vi är övertygade om att ”The Cloud” är framtiden, med stora fördelar vad gäller skalbarhet och flexibilitet, något vi ser i alla branscher där många företag rör sig mot en cloud-native design. En skalbar och modern hosting av SAP Commerce kan lösas i det publika molnet eller på SAP:s infrastruktur, men även hos er befintliga molntjänstleverantör som t.ex. AWS. Langia kan hjälpa er att förstå hur en en flytt till molnet bäst ska kunna ske och skapa en miljö med kontinuerlig integration för framtiden. 

Kontakta oss för mer information!

Lämna ett svar